Het Nieuwe Marineterrein - Videoregistratie van een informatiebijeenkomst in Pakhuis De Zwijger

Van de website van Pakhuis De Zwijger:

4 oktober 2017
Voor de zomer heeft het college van B&W de eerste ideeën voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam bekend gemaakt. Velen hebben hierop gereageerd. Nadere onderzoeken zijn verricht. Aan de eerste ideeën is verder gewerkt. De plannenmakers van Rijk, gemeente, stadsdeel en Bureau Marineterrein Amsterdam presenteren tijdens deze avond de voortgang.

Kijk hier het plenaire gedeelte van de avond terug:


Reacties