Nieuwbouw Marineterrein minder hoog na gesprekken met omwonenden

Platgeslagen hoogbouw
De angst voor hoogbouw op het Marineterrein heeft gewonnen. Het was te verwachten. Participatie is een groot goed, maar soms slaat het plannen letterlijk plat. In de oorspronkelijke voorstellen waren er uitschieters van 50 meter hoog gepland. Wat mij betreft mocht dat op de juiste plekken nog wel naar 60 meter. Maar in de Nota van Uitgangspunten, die wethouder Everhardt op 17 juni j.l. als concept naar de raad stuurde, staat een maximum van 40 meter.
Dit betekent dat bij eenzelfde bouwvolume de bouwhoogte minder zal kunnen variëren en er dus minder afwisseling zal komen. Dit zien we ook terug in de afbeeldingen in de concept-Nota van Uitgangspunten. Een grid van smalle straten met ongeveer overal dezelfde bouwhoogte. Die afbeelding is overigens niet anders dan die in de informatiekrant van vorig jaar. Alsof men toen al uitging van een lagere bouwhoogte.Van organisch naar geplande ontwikkeling
Toen in 2015 een eerste aanzet werd gegeven om het voormalig Marine-Etablissement te gaan ontwikkelen sprak men nog volop over 'organische ontwikkeling'. Geen dichtgespijkerd plan, maar langzaamaan kijken waar behoefte aan is. Mij sprak dat in het begin wel aan, zeker omdat het terrein in die tijd vooral een buurtfunctie had als park met wat horeca en kleine bedrijfjes. Deze vriendelijke beginperiode is nu wel ongeveer voorbij. Het recreatieveld op de Voorwerf barst uit zijn voegen en de rest van het terrein verrommeld met allerlei goedbedoelde initiatieven waar geen duidelijke visie uit spreekt. Dit zal ook met de beperkte middelen te maken hebben waarmee het terrein op dit moment beheerd moet worden.
Gelukkig spreekt de Nota van Uitgangspunten nu van 'een gedegen ontwikkelstrategie en sturing'. Nog steeds komt dat vermaledijde 'organisch' weer om de hoek kijken, maar er wordt ook gesproken van 'een stip aan de horizon'. Laten we hopen dat het resulteert in een samenhangend geheel.

Historie met donkere kanten
Wat mij vanaf het begin heeft geërgerd is dat in bijna elk document of interview over het Marineterrein enkel met trots werd gesproken over de maritieme historie van het gebied. Deze plek kent echter ook een geschiedenis met minder positieve kanten. Van de slechte omstandigheden waaronder arbeiders aan de bouw van schepen moesten werken tot de (soms indirecte) ondersteuning van de slavenhandel en koloniale uitbuiting. Het gaat mij er niet om of iemand daar nu nog schuld aan heeft, maar het categorisch ontkennen van deze feiten maakte het nogal pijnlijk.
In de nota die nu voorligt wordt in ieder geval in een zin deze kwestie wel benoemd:
"De culturele waarde ervan (van het terrein, red.) is geladen door de zeer rijke historie, met al haar positieve en donkere kanten, van eeuwen terug tot in de afgelopen decennia."
Laat dit een beginpunt zijn van het benoemen van de gehele geschiedenis van het Marine-Etablissement.

Documenten
Brief wethouder Everhardt
Weergave op hoofdlijnen reacties buurtgesprekken
Nota van Uitgangspunten Marineterrein 2020 (concept)

Artikel Parool
Hieronder een artikel uit het Parool met daarin jammer genoeg weer het fabeltje dat er in de oorspronkelijke plannen 1400 woningen gepland stonden.
Lees hier hoe er gedraaid is met cijfers en procenten:

Nieuwbouw Marineterrein iets minder hoog na klachten van omwonenden

De gebouwen die zullen verrijzen op het Marineterrein worden maximaal 40 meter hoog. Aanvankelijk zouden de ‘hoogteaccenten’ tot 50 meter reiken, maar nadat buurtbewoners hun zorgen hadden geuit is de maximale hoogte teruggebracht.

Roelf Jan Duin
18 juni 2021, 17:34

Het Marineterrein wordt meer en meer gezien als de ‘groene achtertuin’ van Amsterdam.
Dat staat in de zogeheten Nota van Uitgangspunten voor het nog te ontwikkelen Marineterrein, die wethouder Victor Everhardt vrijdag naar de gemeenteraad stuurde. Hierin wordt een indruk gegeven van hoe het voormalige Marine Etablissement, dat jarenlang afgesloten was van de stad, eruit zal komen te zien.

De gemiddelde hoogte van de nieuwe gebouwen wordt tussen de 20 en 30 meter. Er komt meer ruimte voor groen en ‘openbare ontmoetingsplekken’ dan in de eerdere versie van het plan.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan bezwaren van omwonenden. Die hebben al laten weten niet blij te zijn met de nieuwe bebouwing, die ten koste gaat van de rust. Volgens Everhardt beschouwen zij het gebied, dat de afgelopen jaren stapje voor stapje werd ontsloten, inmiddels als de ‘groene achtertuin’ van de stad.

Wonen, werken en kennis
De uitgangspunten van het ontwikkelplan blijven evenwel ongewijzigd: het terrein moet plek bieden voor wonen, werken en ‘kennis’, In totaal zullen er 800 tot 900 nieuwe woningen komen. Dit is wel minder dan de oorspronkelijke 1400 woningen die gepland waren, maar na jarenlang gesteggel met het ministerie van Defensie, momenteel nog eigenaar van het terrein, moest die ambitie naar beneden worden bijgesteld. Defensie behoudt uiteindelijk 10 procent van het gebied.

Op dit moment wordt het Marineterrein onder meer gebruikt als testgebied voor innovaties in steden. Zo werd er geëxperimenteerd met de eerste zelfsturende boot en gekoeld kunstgras.

De bouw zal op z’n vroegst in 2026 van start gaan. Of er ook een brug komt van het Marineterrein naar Nemo is nog maar de vraag. In de Nota is daar wel een reservering voor opgenomen, maar het besluit is uitgesteld: pas als het gebied is ontwikkeld wordt de knoop doorgehakt.

Reacties