Erfgoedvereniging Heemschut: Wachtgebouw Marineterrein van Benthem Crouwel mag niet gesloopt

In november 2021 werden de plannen voor het ontwikkelen van het Marineterrein in Amsterdam gepresenteerd aan de gemeenteraad en de bewoners van de stad. Tot en met maandag 17 januari 2022 heeft een ieder de mogelijkheid op deze Nota van Uitgangspunten een inspraakreactie te geven.

Erfgoedvereniging Heemschut

Een van de organisaties die dit al heeft gedaan is de Erfgoedvereniging Heemschut. Zij pleiten onder meer voor het behoud van de 'enclave-achtige' sfeer van het terrein. De 'historische' muur langs de Kattenburgerstraat zou wat betreft Heemschut dan ook volledig intact moeten blijven. Zoals bekend zijn veel buurtbewoners juist tegen het 'geheimzinnig' houden van het terrein. Zij willen, net als ik, dat er geen eiland op een eiland blijft bestaan, maar dat er verbinding komt met de bestaande wijk op Kattenburg. De muur is slechts een overblijfsel van oude, inmiddels gesloopte, werfgebouwen. De blinde muren aan de Kattenburgerstraat zijn indertijd blijven staan, zodat Defensie geen nieuwe afscheiding hoefde neer te zetten.

Daarnaast vraagt Heemschut de gemeentelijke monumentenstatus aan voor een flink aantal gebouwen op het Marineterrein. Het gaat hierbij om de Commandantswoning, het Commandementsgebouw, het Officiersgebouw, de voormalige Scheeptimmerwerkplaats, het Voorwerfgebouw, alsook de bovengenoemde muur langs de Kattenburgerstraat.

Verder wil de erfgoedvereniging de kunstwerken die zich her en der in gebouwen en in de buitenlucht bevinden behouden voor de toekomst. In 2016 schreef ik een kort artikel over een baksteen reliƫf van Jo Klingers in het Evenementencentrum, waarvan ook Heemschut vindt dat het bewaard zou moeten blijven.

Wachtgebouw Benthem Crouwel

Bewonderenswaardig is dat Heemschut het Wachtgebouw uit 1983 van Benthem Crouwel wil behoeden voor sloop. Ik pleitte hier jaren geleden al voor, maar de gemeente Amsterdam zag na verschillende onderzoeken geen noodzaak dit beeldbepalende gebouw op te nemen in de plannen.

Ik zie voor dit zeer vriendelijke gebouw met z'n karakteristieke luifels een publieke functie, zoals bijvoorbeeld een pakketpunt voor alle Kattenburgers. Iets wat door bewoners en later ook door Bureau Marineterrein als waardevolle toevoeging voor de buurt werd aangedragen, maar nooit is gerealiseerd.

Wie weet is de gemeenteraad gevoelig voor het onverwachte pleidooi van Heemschut. Daarnaast ben ik benieuwd wat architecten Benthem en Crouwel zelf zouden vinden van de eventuele sloop van een van hun vroegste ontwerpen.

Bekijk de inspraak van Heemschut op de Nota van Uitgangspunten:

Inspraak.pdf

Bekijk de aanvraag Heemschut monumentenstatus gebouwen Marineterrein:

Monumentenstatus.pdf

Reacties