Winter op het Marineterrein

Defensie heeft onlangs toch een nieuw stukje van het Marineterrein vrijgegeven.
Hopelijk is dit het begin van het nakomen van de afspraken uit de bestuursovereenkomst.
Ondertussen kunnen we het gebouw van Codam eens van een andere kant bekijken.
Reacties