Plan- en besluitvorming Marineterrein hervat


Na het debacle van een weigerende rijksoverheid die het Marineterrein niet wilde verlaten ondanks afspraken uit 2011, kan de gemeente Amsterdam eindelijk verder met de herontwikkeling van dit voormalige defensieterrein.
De bedoeling is dat buurtbewoners in deze volgende fase op een eerlijke manier worden geraadpleegd over de te volgen koers. Daarom wordt vanuit de gemeente een klankbordgroep opgezet die het participatieproces in de gaten moet houden. Dat dit niet onnodig is bleek wel uit de zeer sturende enquête die in een eerdere fase van het project gebruikt is om de meningen van Amsterdammers op te halen. Ik ga ervan uit dat het dit keer wat professioneler wordt aangepakt en niet verpakt in een of andere fancy website. Mijn advies is om bijvoorbeeld iemand van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) mee te laten kijken.
De gemeente weet op dit moment het project nog goed te verstoppen op haar website. Het staat nog steeds niet in het projectoverzicht. En ook op de kaart ontbreekt het Marineterrein.
Via deze link komt u toch op de betreffende pagina:
https://www.amsterdam.nl/projecten/marineterrein

Hieronder het nieuwsbericht van de gemeente over de volgende fasen.

Plan- en besluitvorming Marineterrein hervat
30 juni 2020

In maart 2020 hebben de gemeente Amsterdam en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt over de omvang en locatie van het toekomstige Defensieterrein. Nu hier duidelijkheid over is, gaat het plan- en besluitvormingsproces voor het Marineterrein ook weer verder.

Dit proces kent 4 fasen:
verkenning
haalbaarheid
ontwerp
uitvoering

De 1e fase, die leidde tot een principebesluit, vond plaats in 2017. De 2e fase, waarin de ambitie en de uitgangspunten voor het Marineterrein worden beschreven, wordt nu hervat. Het Rijk en de gemeente Amsterdam gaan hiervoor een vernieuwde nota van uitgangspunten opstellen, aangepast aan de nieuwe situatie.
Actieve rol voor omgeving

Voor de 2e fase is in 2017 al een uitgebreide consultatieronde geweest met de omgeving. Ook heeft de buurt in verschillende bijeenkomsten benoemd welke onderwerpen gevonden worden voor de toekomstige ontwikkeling van het Marineterrein. Om het plaatje compleet te krijgen wordt de buurt in de zomer van 2020 opnieuw geraadpleegd. Daarna wordt de nota gemaakt.

In het najaar geeft de gemeente de nota vrij ter inspraak voor álle Amsterdammers. Vervolgens wordt de nota van uitgangspunten onderdeel van de projectnota en bestuurlijk door de gemeente vastgesteld. Dan is fase 2 afgerond en start fase 3, de ontwerpfase. Ook dan staat weer een participatietraject gepland voor betrokken partijen.

Er breekt dus een nieuwe tijdperk aan voor het Marineterrein. Binnenkort volgt er meer informatie en uitleg over het plan- en besluitvormingsproces van het Marineterrein.

Rolverdeling Marineterrein
Het Rijk is eigenaar van het gehele Marineterrein.
Bureau Marineterrein Amsterdam initieert en begeleidt de tijdelijke ontwikkelingen.
De gemeente Amsterdam begeleidt de plan- en besluitvorming voor de definitieve ontwikkelingen.

Reacties