Bouwplannen Marineterrein bekendgemaakt

Op 27 november hebben de buurten rondom het Marineterrein een informatiekrant (PDF, 4,9 MB) in de bus gekregen. Hierin staan de globale plannen die rijk en gemeente hebben voor nieuwbouw op het terrein zodat bewoners hierop kunnen reageren.

Mijn eerste indruk is positief. De muur is niet meer (helemaal) heilig en mag eventueel op een paar plekken worden doorbroken. En behalve het conferentiecentrum dat blijkbaar gesloopt gaat worden, blijven er toch nog enige waardevolle gebouwen behouden. Het pand waarin nu Pension Homeland huist blijft waarschijnlijk staan. Ook de gebouwen 'op pootjes' lijken gespaard te blijven.

De verdeling van functies is als volgt: 40% wonen (circa 800 woningen), 40% bedrijven en 20% onderwijsfuncties. Dat percentage wonen ten opzichte van werken is volgens mij niet waar de gemeenteraad eerder om heeft gevraagd (een meerderheid wilde meer wonen en meer groen), maar daar gaat de wethouder vast nog uitleg over geven.

Het geplande groen is wat karig, maar met het huidige woningtekort snap ik de behoefte aan bouwvolume wel. Men spreekt nu van een 'park' rondom de binnenhaven. Hopelijk krijgt dat wat meer allure dan het evenementenveld wat men er nu van gemaakt heeft.

Men is niet bang om met de bebouwing enigszins de hoogte in te gaan, ook al is het maximum van 50 meter wel wat conservatief. Meer hoogbouw zou meer groen kunnen betekenen.

Een brug naar NEMO staat ook op de planning. Dat zal een verademing zijn voor de forenzende buurtbewoner die richting Centraal Station wil. Een betere ontsluiting van Kattenburg!

Ook mijn idee├źn voor een parkeergarage aan de Dijksgracht-zijde worden misschien uitgevoerd. Het terrein zelf blijft dan autovrij. Een ingang vanaf de Piet Heinkade, onder het water door, zou ideaal zijn.

Later meer over de plannen.


Reacties