Expeditie Oosterdok (w.o. Bureau Marineterrein) staat niet onwelwillend tegenover reuzenrad in Oosterdok

6 januari 2012
Onderstaande tekst is van 5 januari 2021 en bevat volgens Bureau Marineterrein verkeerde informatie. Daarnaast was de kop boven het artikel "Bureau Marineterrein vraagt vergunning aan voor reuzenrad in Oosterdok". Bureau Marineterrein maakte bezwaar tegen deze kop omdat zij formeel niet de vergunning hebben aangevraagd. Op 4 januari schreef Het Parool dat Expeditie Oosterdok het initiatief voor een reuzenrad in het Oosterdok had genomen. En dat de firma Vallentgoed de vergunning had aangevraagd. Indirect leek Bureau Marineterrein (lid van Expeditie Oosterdok) dan ook medeverantwoordelijk voor deze aanvraag. Volgens Bureau Marineterrein is Expeditie Oosterdok echter niet verantwoordelijk voor het initiatief. Het samenwerkingsverband staat daarentegen niet onwelwillend tegenover een reuzenrad op deze plek. De kop is daarom veranderd in "Expeditie Oosterdok (w.o. Bureau Marineterrein) staat niet onwelwillend tegenover reuzenrad in Oosterdok".

8 januari 2021
Bureau Marineterrein voegt hier desgevraagd nog aan toe dat zij een dergelijk initiatief alleen interessant vinden als het echt bijdraagt aan de ambitie van het Marineterrein als toekomstbestendig Stadskwartier. Dus als mensen er iets kunnen leren of gezonder van worden, als het een voorbeeld is van duurzaam vermaak dat hoge en lage kunst en cultuur met elkaar verbindt. Vooralsnog is niet duidelijk of de plannen die richting op gaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
5 januari 2021
Een oplettende Twitteraar ontdekte gisteren een wel heel curieuze vergunningaanvraag. Namelijk voor een reuzenrad van 35 meter hoog (volgens sommigen is dat hoogbouw) in het Oosterdok tussen Arcam en de Museumhaven bij NEMO.
De vergunning is aangevraagd door de firma Vallentgoed die in reuzenrad-verhuur doet. Navraag bij de gemeente leverde niets op, maar het werd wel opgepikt door Het Parool die meer informatie boven water wist te krijgen.


Het gaat om een initiatief van Expeditie Oosterdok, een samenwerking tussen twaalf culturele instellingen in het gebied, waaronder Bureau Marineterrein, het Scheepvaartmuseum, Nemo en Arcam, plus zeventien bedrijven, zoals Oracle, Booking.com en Sea Palace.
De instellingen noemen het een 'culturele attractie', waarbij het verhaal van het gebied centraal staat.
Het plan levert in ieder geval nu al veel weerstand op bij bewoners, die een pretpark voor de deur vrezen. Dit terwijl de gemeente had beloofd de overlast van het uit de hand gelopen toerisme te zullen terugdringen.
Ook heeft de SP raadsvragen aangekondigd.

Hieronder het artikel zoals dat gisteren op de website van Het Parool verscheen en een voorbeeld van een reuzenrad zoals dat door Vallentgoed wordt verhuurd.Een reuzenrad van 36 meter hoog? Aan het Oosterdok? Bewoners vrezen kermis

Als het aan de musea en ondernemers aan het Oosterdok ligt, verrijst naast Nemo een reuzenrad van zo’n 36 meter hoog. Ze willen hiermee een culturele attractie realiseren, maar binnenstadbewoners vrezen voor een kermis.

Michiel Couzy
Het Parool - 4 januari 2021, 17:22

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vlak voor oud en nieuw een watervergunning verleend voor het reuzenrad, ter hoogte van wetenschapsmuseum Nemo, achter architectuurcentrum Arcam. De aanvraag is ingediend door Vallentgoed Kermisexploitatie, die naar eigen zeggen het grootste reuzenrad van Europa verhuurt en daarmee over de wereld is reist. Het is een vergunning voor een jaar, die ingaat in februari 2021, betrokkenen kunnen nog bezwaar maken.
Buurtbewoners vrezen dat zij een kermis voor de deur krijgen, maar dat is volgens betrokkenen niet het geval. Het reuzenrad is een initiatief van Expeditie Oosterdok, een samenwerking tussen twaalf culturele instellingen in het gebied, waaronder het Scheepvaartmuseum, Nemo en Arcam, plus zeventien bedrijven, zoals Oracle, Booking.com en Sea Palace. “Wij willen ook geen kermis voor de deur,” zegt een woordvoerder van het Scheepvaartmuseum.
Wat de plannen dan wel zijn, is nog niet helemaal rond, zeggen de instellingen en Expeditie Oosterdok. Het idee is dat bezoekers aan musea ook het reuzenrad in mogen, om van grote hoogte over de stad, het IJ en het Oosterdok te kijken. Een culturele attractie, waarbij het verhaal van het gebied centraal staat.

Werktitel: Eye Amsterdam, met een verwijzing naar London Eye, het reuzenrad in Engeland. Dat is overigens een stuk hoger dan het Amsterdamse exemplaar: 135 meter.
Toerismepretpark
De verstrekte watervergunning is een eerste stap, maar nog niet voldoende. Het Waterschap kijkt alleen naar het waterbeheer en heeft hiervoor geen bezwaren gevonden. Ook stadsdeel Centrum, in samenspraak met de Omgevingsdienst, moet nog een vergunning verlenen. Dat is nog niet gebeurd
“Een groep samenwerkende culturele instellingen is naar ons toe gekomen met dit verzoek en wij gaan met de Omgevingsdienst een integrale afweging maken,” zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks).
Walther Schoonenberg, verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, is tegen de plannen. “Een reuzenrad is en blijft een kermisattractie, of het initiatief nu komt van musea of niet. Willen ze het verhaal van het Oosterdok vertellen? Welnu, dat verhaal gaat over het dichtslibben van het water in dat gebied door allerlei bebouwing, zoals de IJ-tunnel. Wat dat betreft is zo’n reuzenrad een nieuw voorbeeld van deze trend.” Hij verwacht dat het reuzenrad stuit op bezwaren van Unesco, dat de grachtengordel van Amsterdam heeft uitgeroepen tot werelderfgoed.

Inmiddels heeft de SP raadsvragen aangekondigd. “Ik dacht dat wij in Amsterdam met elkaar hadden afgesproken dat we geen toerismepretpark meer willen,” aldus fractievoorzitter Erik Flentge.

Reacties