Gezocht: leden klankbordgroep consultatie Marineterrein

De Gemeente Amsterdam laat het volgende weten:

"De gemeente zoekt leden voor een klankbordgroep voor het Marineterrein Amsterdam. Nu de planontwikkeling weer is opgepakt, gaan we opnieuw belanghebbenden consulteren over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De deelnemers van een te vormen klankbordgroep helpen het consultatieproces te bewaken.

Dit jaar wordt een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. In dit document staan de ruimtelijk programmatische uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam. De NvU vormt straks een onderdeel van de projectnota voor de ontwikkeling van het terrein, en wordt naar verwachting eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.
Rol klankbordgroep

Als ogen en oren in het gebied kent de klankbordgroep de belanghebbenden het best. Zij gebruiken deze kennis om te bewaken dat bedrijven en instellingen op het terrein en de omgeving zo goed mogelijk worden betrokken bij de Nota van Uitgangspunten.

Dit draagt eraan bij dat inzichten en idee├źn van belanghebbenden al zoveel mogelijk in de nota worden verwerkt voordat deze officieel in de inspraak komt. De klankbordgroep is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces, niet voor de inhoudelijke reacties op de onderwerpen tijdens de consultatie.


Wie zoeken we?
We zoeken 6 mensen die op vrijwillige basis deelnemen aan de klankbordgroep voor de consultatie Nota van Uitgangspunten. Zij vertegenwoordigen samen alle betrokkenen en belanghebbenden op en rond het Marineterrein: bedrijven, instellingen, buurtbewoners, vrouwen en mannen, jong en oud, al lang of kort woonachtig in de buurt. Deelnemers hebben een relevante en brede achterban.

Wij vragen de klankbordgroep te helpen het consultatieproces te bewaken in de periode van augustus tot en met oktober 2020. In de praktijk betekent dit deelname aan enkele (online) vergaderingen voorafgaand, tijdens of na afloop van de consultatiebijeenkomsten. Ook stemmen de klankbordgroepsleden af met hun achterban over het consultatieproces en zorgen zij dat de achterban goed geïnformeerd wordt over de consultatie.
Interesse kenbaar maken

Als u zich in bovenstaand profiel herkent en wilt deelnemen aan de klankbordgroep, stuur uiterlijk 18 augustus uw motivatie naar marineterrein.go@amsterdam.nl. Daarna gaan we de klankbordgroep samenstellen. Uiterlijk eind augustus ontvangt u per mail een bericht over het vervolg.

De selectiecommissie bestaat uit leden van de gemeente Amsterdam, het Rijk, Bureau Marineterrein en adviesbureau Inbo (procesbegeleiding consultatie). Op basis van de motivatiebrieven wordt een klankbordgroep samengesteld die een diverse vertegenwoordiging uit de buurten weerspiegelt.
Extra consultatie

In maart 2020 hebben de gemeente Amsterdam en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt over de omvang en locatie van de toekomstige kazerne. Daarmee is de uitgangspositie van de ontwikkeling veranderd. Tegelijkertijd hebben de (tijdelijke) ontwikkelingen op en rond het Marineterrein ook niet stilgestaan. Daarom organiseren we nu een extra consultatieronde.

In 2017 heeft een uitgebreide informatie- en consultatieronde de nodige bouwstenen opgeleverd voor deze Nota van Uitgangspunten. Natuurlijk worden de resultaten uit 2017 meegenomen bij het opstellen van de NvU."


Lees ook hoe de inspraak 3 jaar geleden verliep:

https://www.marinekwartier.com/2020/07/plan-en-besluitvorming-marineterrein.html


Reacties